เงื่อนไขการเช่ารถรายวัน

การเช่าผ่านระบบออนไลน์
 • ผู้เช่าสามารถจองรถยนต์ที่ต้องการเช่าผ่านทางระบบออนไลน์ โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และรถยนต์ที่ต้องการเช่าตามขั้นตอนที่ปรากฎบนหน้าจอ
 • เมื่อทำรายการจองเรียบร้อยแล้ว ให้ลูกค้าโอนเงินตามจำนวน มายังบัญชี
       ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสุเทพ
       หมายเลขบัญชี 471-1-00479-9
       ระบุชื่อบัญชี : บริษัท ชอยส์ คาร์เรนทอล จำกัด
 • เมื่อโอนเงินเรียบร้อยร้อยแล้ว ให้โทรศัพท์แจ้งมายังหมายเลข 089-7001870 พร้อมแจ้งหมายเลข Referance No. ซึ่งจะปรากฎขึ้นบนหน้าจอเมื่อทำรายการเสร็จสิ้น
 • รายการจองรถเช่าจะมีผลเมื่อทางบริษัทชอยส์ คาร์เรนทอล จำกัด ได้รับเงินโอนเรียบร้อยแล้ว
 • บริษัทชอยส์ คาร์เรนทอล จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกรายการจอง หากไม่ได้รับการยืนยันการโอนเงินภายใน 24 ชม.
ข้อมูลผู้เช่า
 • ผู้เช่าต้องมีอายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ผู้ขับขี่ยานยนต์ของผู้เช่า ต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้มีใบขับขี่รถยนต์ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ผู้เช่าต้องมีบัตรเครดิต
น้ำมัน
 • ผู้เช่าตกลงคืนยานพาหนะที่มีน้ำมันในระดับเดียวกับวันแรกที่เช่า
 • ผู้เช่าตกลงที่จะชำระค่าน้ำมันให้ ถ้าระดับน้ำมันต่ำกว่าวันแรกที่เช่า
เช่ารายวัน
 • เช่าวันละ 24 ชั่วโมง เกินวัน คิดชั่วโมงละ 200 บาท
 • เกินตั้งแต่ 4 ชั่วโมงขึ้นไป คิดค่าเช่าเท่ากับ 1 วัน
การต่อสัญญา
 • ถ้าต้องการต่อสัญญาเช่าเพิ่มจากการเช่าครั้งแรก ให้แจ้งทางบริษัทฯ ทันที และจำเป็นต้องชำระค่าเช่าล่วงหน้า ซึ่งต้องรวมค่าประกันด้วย แต่ถ้าไม่ได้แจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าก่อนให้ถือว่ารถที่ผู้เช่าใช้อยู่ไม่มีประกัน
การคืนรถ
 • ผู้เช่าจะต้องคืนรถตามสถานที่ และวันเวลาที่ระบุในสัญญา ถ้าไม่สามารถคืนรถได้ตามสัญญา ผู้เช่าจะต้องเสียค่าเช่าเพิ่มตามที่บริษัทวางเงื่อนไขไว้
ข้อตกลงเพิ่มเติม
 • ผู้ขับขี่รถเช่า คือผู้ที่ระบุในสัญญาเท่านั้น
 • ผู้เช่าต้องตรวจสอบความเสียหายก่อนใช้ ถ้าหากความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ได้ระบุในรายงานให้ถือเป็นความผิดของผู้เช่า
 • เมื่อเกิดอุบัติเหตุ หรือความเสียหายกับตัวรถควรแจ้งทางบริษัทฯ ทันที
เงินค้ำประกัน
 • 20,000 บาท สำหรับรถขนาดไม่เกิน 1,600 ซีซี
 • 40,000 บาท สำหรับรถขนาด 1,600 ซีซี ขึ้นไป
ปิดหน้านี้
สงวนลิขสิทธิ์ 2550 : บริษัท ชอยส์ คาร์เรนทอล จำกัด